19/05/2016

Μέριμνα για ΑμεΑ στο Release Athens

Το Release Athens Festival έχει προβλέψει και μεριμνήσει για κάθε λεπτομέρεια που θα εξυπηρετήσει άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα. Ακολουθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους. Στις θέσεις των ΑμεΑ θα υπάρχει ειδική υπερυψωμένη εξέδρα με ράμπα, ενώ οι ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες θα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από τον ειδικό χώρο. Παρακαλούνται […]