ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ RELEASE FESTIVAL

Η εταιρεία με την επωνυμία “Release Festival IKE»,Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31, Μοσχάτο Α.Φ.Μ 800851785 Δ.Ο.Υ Μοσχάτου, T.K. 177 78, Τηλ. 2109425932 (εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα εκδηλώσεις, φεστιβάλ και συναυλίες (εφεξής «Εκδήλωση» ή «Εκδηλώσεις»). Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει τους όρους που διέπουν την αγορά των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις της Εταιρείας. Η αγορά εισιτηρίων για τις Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από της Εταιρεία συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων Αγοράς Εισιτηρίων από την πλευρά σας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο και δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο https://www.releaseathens.gr και ισχύουν.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες όροι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τους όρους της αγοράς εισιτηρίων από την Εταιρεία, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας απέναντι στην Εταιρεία μας. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε πριν την αγορά του Εισιτηρίου επικοινωνήστε μαζί μας με τους εξής διαθέσιμους τρόπους: Τηλ: 210-3450817 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:30 – 17:30) Email: support@releaseathens.gr Ταχυδρομικά: Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31, ΤΚ 177 78, Μοσχάτο Αττικής.

Διευκρινίζεται ότι τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στην Εταιρεία, περιλαμβανομένων των εισιτηρίων Εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των οποίων η Εταιρεία συνεργάζεται με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την πραγματοποίηση του Release Athens X SNF Nostos στις 20, 21 και 23 Ιουνίου 2023. Για τους σκοπούς της συνεργασίας διευκρινίζεται ότι το ΙΣΝ δεν είναι ο διοργανωτής των εν λόγω Εκδηλώσεων και δεν εισπράττει έσοδα από τα εισιτήρια. Το ΙΣΝ είναι ένας διεθνής φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους τομείς της παιδείας, των τεχνών, της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας και του αθλητισμού. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

1.​Κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την είσοδο στον χώρο της Εκδήλωσης και την παρακολούθηση της συγκεκριμένης Εκδήλωσης που έχετε επιλέξει. Η αγορά του Εισιτηρίου καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών μας υπόκεινται επιπλέον στους ειδικότερους όρους, που τυχόν αναγράφονται επάνω στο Εισιτήριο.

2.​Για την είσοδο στον χώρο της Εκδήλωσης, θα πρέπει είτε να φέρετε εκτυπωμένο το Εισιτήριο είτε να το διατηρείτε αποθηκευμένο στο κινητό σας τηλέφωνο (ή στο tablet) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του εν λόγω Εισιτηρίου, προκειμένου να σκαναριστεί από το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας μας.

3.​Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το εισιτήριά σας στα εκδοτήρια της Εταιρείας μας (σε όσες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα αυτή), πρέπει – απαραιτήτως– για λόγους εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης).

4.​Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που το Εισιτήριό σας με οποιοδήποτε τρόπο κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο εν αγνοία σας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χαθεί ή φωτοτυπηθεί μετράει η πρώτη φορά αποκλειστικά κατά την οποία θα σκαναριστεί και ακυρωθεί στην είσοδο της εκδήλωσης/συναυλίας. Αυτό σημαίνει ότι μετά την πρώτη ακύρωση / σκανάρισμα του Εισιτηρίου χάνεται κάθε περαιτέρω δικαίωμα χρήσης αυτού.

5.​Το Εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν έχετε το δικαίωμα να το μεταπωλήσετε. Επίσης ρητά απαγορεύεται να διαθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο το εισιτήριο σε παντός είδους διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες ως έπαθλο ή δώρο χωρίς τη ρητή άδεια της Εταιρείας.

6.​Όποιος παρουσιάσει πλαστό Εισιτήριο είναι δυνατόν να διωχθεί ποινικά. Το πρώτο πρόπωπο πουπαρουσιάζει Εισιτήριο θεωρείται ο νόμιμος κάτοχός του. Η είσοδος δε θα επιτρέπεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάσει το ίδιο εισιτήριο σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη).

7.​Η είσοδος σε ανήλικα παιδιά έως έξι (6) ετών είναι δωρεάν και εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους, δεν απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ το ανωτέρω δεν ισχύει σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις ακατάλληλες για ανηλίκους όπου απαγορεύεται εκ του νόμου η είσοδος.

8.​Η κατοχή του Εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

9.Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Τα σχετικά αποσπάσματα είναι δυνατόν να παρασχεθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτραοακουαστικής επεξεργασίας ή/και υπηρεσίες περαιτέρω εμπορικής εκμετάλλευσης ή/και διαφήμισης και προβολής. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

1.​Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προμηθεύεστε τα Εισιτήριά μας είναι οι εξής:

α) Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας «VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής VIVA), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcacia Business Center, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, αρ. 18-20, με ΑΦΜ 998988329, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ΠΡΟΣΟΧΗ όλες οι διαδικτυακές αγορές των Εισιτηρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της more.com είτε η διαδικασία διεξάγεται κατευθείαν στο site της more.com είτε μέσω του ειδικού widget της more.com που προβάλλεται στο δικό μας διαδικτυακό τόπο αλλά παραπέμπει στο site της more.com για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του Εισιτηρίου.

β) Αγορά από τα φυσικά σημεία πώλησης όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Εκδήλωσης.

2.​Οι Αγορές που πραγματοποιείτε μέσω του more.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως ισχύει σήμερα), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

3.​Για την αγορά από το διαδίκτυο μέσω της more.com, η Εταιρεία μας, δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της αγοράς, παροχής προσωπικών σας στοιχείων / δεδομένων και αποστολής των Εισιτηρίων στο σύνολό τους. Όλη η διαδικασία συναλλαγής γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας more.com.

4.​Στο περιβάλλον της more.com θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία πιστωτικής σας κάρτας ή τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού. Οφείλετε να έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας ή του εν λόγω λογαριασμού.

5.​Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε προβεί σε μη νόμιμη χρήσης πιστωτικών καρτών ή έχετε χρησιμοποιήσει ανακριβή στοιχείων, κατά τη διαδικασία συναλλαγής με την more.com.

6.​Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία που θα υποστείτε, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβατε επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω της υπηρεσίας more.com.

7.​Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν υφίσταται δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, καθώς και η αλλαγή ή μεταπώληση των εισιτηρίων. Επίσης, δεν επιστρέφεται αντίτιμο Εισιτηρίων που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

8.​Σε περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε για ένα εισιτήριο είναι λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων ή τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό της more.com), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο και/ή να επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου μερικώς ή στο σύνολό του.

9.​Η Εταιρεία δεν λαμβάνει γνώση, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας ή άλλα προσωπικά στοιχεία δικά σας ή άλλου τρίτου εκτός από την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) που χρησιμοποιείτε για την αγορά των εισιτηρίων. Τα email αυτά θα χρησιμοποιηθούν προς όφελός σας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα και τις εκδηλώσεις της Εταιρείας, καθώς ειδικές εκπτώσεις ή προσφορές της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση με βάση την περ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3471/2006, έχετε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε στη συγκεκριμένη χρησιμοποίηση του email σας είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email support@releaseathens.gr, είτε επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής σας που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΓΟΡΑΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης – πληρωμής – αγοράς μέσω της more.com μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την more.com προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία που θα υποστείτε, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβατε επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω της υπηρεσίας more.com.

Για τα ζητήματα αυτά μπορείτε να επικοινωνείτε με την more.com ως εξής:

Tμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

+30 211 7700 000

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα Εισιτήρια που αγοράζετε διαδικτυακά, κατ’ επιλογή σας είτε σας αποστέλλονται από την more.com στον χώρο που θα δηλώσετε, είτε μπορείτε να τα παραλάβετε από τα φυσικά σημεία διάθεσης των Εισιτηρίων με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων που μπορούν να ισχύουν ανά περίπτωση.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ άρθρο 3ιβ περ. ιβ ΝΟΜΟΥ2251/1994

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Εισιτηρίου διότι με βάση το άρθρο 3ιβ περ. ιβ του Ν. 2251/1994 οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής εξαιρούνται ρητά του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης (αγορά Εισιτηρίου για Εκδήλωση που θα λάβει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία). Για τον ίδιο ακριβώς λόγο (εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης), μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των εισιτηρίων για λόγους μεταμέλειας (επειδή αλλάξατε γνώμη).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

1.​Σε περίπτωση ματαίωσης της Εκδήλωσης/Συναυλίας /Φεστιβάλ για λόγους ανωτέρας βίας, αδυναμίας εμφάνισης των καλλιτεχνών ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, σε περίπτωση που δεν θα ρυθμίζεται ειδικότερα η συγκεκριμένη περίπτωση με Κρατική – Κυβερνητική απόφαση (π.χ. Κ.Υ.Α., νόμος κλπ), τότε θα υπάρξει ανακοίνωση (της Εταιρείας) για τον τρόπο επιστροφής μέρους ή όλου (ανάλογα με την περίπτωση) του αντιτίμου του Εισιτηρίου. Εκτός από τις ειδικές ρυθμίσεις από Νόμο ή Κρατικές – Κυβερνητικές αποφάσεις (π.χ. Κ.Υ.Α. κλπ), προϋπόθεση για την παραπάνω επιστροφή χρημάτων καθίσταται η οριστική αδυναμία εμφάνισης των εξ αναβολής καλλιτεχνών, σε διάστημα 180 ημερών από την προγραμματισμένη τους εμφάνιση, στη χώρα μας. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης εμφανιστεί εντός του ως άνω διαστήματος των 180 ημερών, τότε ο κάτοχος Εισιτηρίου της ανακληθείσας Εκδήλωσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Εισιτήριό του κατά τη νέα ημέρα της Εκδήλωσης που θα ορίζεται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται.

2.​Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.

3.​Ως ακύρωση συναυλίας ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης Εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας.

4.​ΠΡΟΣΟΧΗ! Ειδικά σε Φεστιβάλ πολλών ημερών στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός καλλιτέχνες, κάθε Εισιτήριο που αγοράζετε, αντιστοιχεί στην είσοδο στο χώρο του Φεστιβάλ και παρακολούθηση των Εκδηλώσεων μόνο της ημέρας που αναγράφεται στο Εισιτήριο.

Το Εισιτήριο Φεστιβαλικής ημέρας είναι ανεξάρτητο από την παρουσία και συμμετοχή κάποιου καλλιτέχνη η παρουσία του οποίου δύναται να αλλάζει εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να εμφανιστεί για λόγους που δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής ή να αναβάλλεται ή να αντικαθίσταται ή να ματαιώνεται.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε αλλαγή Φεστιβαλικής ημέρας εμφάνισης κάποιου καλλιτέχνη ή ακόμα και η οριστική ματαίωση της εμφάνισης οποιουδήποτε καλλιτέχνη που είχε ανακοινωθεί ότι συμμετέχει σε συγκεκριμένη Φεστιβαλική ημέρα, δεν αποτελεί αυτόματα λόγο ακύρωσης Εισιτηρίου ή μείωσης του τιμήματος Εισιτηρίου ή επιστροφή μέρους ή όλου του αντιτίμου του Εισιτηρίου, εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας Εταιρείας.

5.​Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, εξήντα (60) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξής της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο του Εισιτηρίου δεν επιστρέφεται από την Εταιρεία.

6.​Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να σας αποζημιώσει, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου σας, για καμία άλλη δαπάνη – έξοδό – ζημία σας από τη ματαίωση της Εκδήλωσης.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1.​Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων αγοράς του Εισιτηρίου για τους λόγους που ρητά προβλέπονται στην παρούσα θα πρέπει να μας δηλώνετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν και σύμφωνα με τις σχετικές ανά περίπτωση ανακοινώσεις της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη συναλλαγή ή ηλεκτρονική πράξη (μερική ή ολική επιστροφή, επανέκδοση εισιτηρίου κλπ) από την Εταιρεία μας. Θα πρέπει να προβαίνετε στην ως άνω δήλωση των στοιχείων εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινώνει η Εταιρεία έτσι ώστε να δύναται η Εταιρεία να επιστρέφει εγκαίρως τα σχετικά ποσά. Όσο δεν μας δηλώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, η επιστροφή των χρημάτων σας είναι αδύνατη ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση που οφείλεται στον λόγο αυτό. Αυτή η διαδικασία επιβάλλεται να ακολουθείται διότι η more.com δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επιστροφές χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση και υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις αποκλειστικά και μόνο η Εταιρεία μας οφείλει να προβεί στις ως άνω ενέργειες επιστροφής χρημάτων.

2.​Χρήματα επιστρέφονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 180 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της Εκδήλωσης.

3.​Τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε με βάση τον παρόντα όρο υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας η οποία βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο https://www.releaseathens.gr/privacy/ και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ.

 

COVID 19

Παρακολουθούμε συνεχώς όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον Covid19 και συνεχώς λαμβάνουμε και τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες και αποφάσεις των δημοσίων αρχών. Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας παραμένει πάντα προτεραιότητά μας.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.​Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή και να απομακρύνει κάτοχο Εισιτηρίου από οποιαδήποτε Εκδήλωση διοργάνωσής της για τους εξής λόγους:

Το Εισιτήριο βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση έτσι ώστε είναι αδύνατο να σκαναριστεί και ακυρωθεί
Αν υπάρχει υποψία πλαστογράφησης.
Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι βίαιος, προσβλητικός ή υποκινεί δημοσίως πράξεις μίσους, ρατσισμού, σεξισμού κλπ. Ειδικότερα ο κάτοχος ποy πριν ή κατά την είσοδό του συμπεριφέρεται με τρόπο βίαιο ή με την εμφάνισή του (ρουχισμός, σύμβολα, λάβαρα) παραβιάζει τον νόμο ή προσβάλλει τα δικαιώματα άλλων προσώπων.
Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών.
Ο κάτοχος εισιτηρίων δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρείας.
Επίσης, το προσωπικό της Εταιρείας μπορεί να απομακρύνει ή να περιορίσει κατόχους εισιτηρίων οι οποίοι μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.
Ο κάτοχος του Εισιτηρίου είναι κάτω από 17 ετών και είναι ασυνόδευτος από ενήλικο πρόσωπο.
Ο κάτοχος Εισιτηρίου απαιτεί να εισέλθει στον χώρο της Εκδήλωσης με το/τα κατοικίδιά του, εκτός και αν υπάρξει ειδική ανακοίνωση για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση. Εξαιρούνται οι σκύλοι οδηγοί/συνοδοί ΑΜΕΑ
Ο κάτοχος φέρει στον χώρο της Εκδήλωσης τα δικά του τρόφιμα, ποτά (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ροφημάτων όπως καφές, τσάι κλπ) και/ή αναψυκτικά.
Επίσης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δεν αποδέχονται την αντικατάσταση του εμφιαλωμένου τους νερού (γυάλινη ή πλαστική συσκευασία), με αντίστοιχη συσκευασία που θα παρέχεται από την Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ασφάλεια της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Εκδήλωσης.
Ο κάτοχος φέρει σακίδιο πλάτης ή άλλα παρόμοια αξεσουάρ μέσης και για τα οποία υπάρχει υπόνοια μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων που μπορούν να πλήξουν τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων παρευρισκόμενων. Τα σακίδια μπορούν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο ο ιδιοκτήτης τους να δεχτεί σχετικό έλεγχο του περιεχομένου από το αρμόδιο προσωπικό.

2.​Όταν Εκδήλωση περιλαμβάνει συναυλίες που θα διεξάγονται συγχρόνως στον συναυλιακό χώρο της Πλατείας Νερού και στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Εταιρεία θα δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στον χώρο του Ξεφώτου, εφόσον και για όσο χρόνο αυτός είναι πλήρης, ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνα φαινόμενα συνωστισμού. Εργαζόμενοι της Εταιρείας θα επιτρέπουν την είσοδο στον χώρο αυτό, με σειρά προτεραιότητας. Η συγκεκριμένη απαγόρευση θα ισχύσει μόνο στο μέτρο του αναγκαίου, με απόλυτη ευθύνη της Εταιρείας. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συνεργάζεται με την Εταιρεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Εκδήλωσης, περιλαμβανομένου του ΙΣΝ, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.

3. Ο κάτοχος εισιτηρίου καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτους ή στον εαυτό του, υπό την επήρεια ουσιών ή λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

4.​Το δικαίωμα εισόδου είναι αδιαμφισβήτητο σε όλους τους κατόχους εισιτηρίου ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, γένους, σεξουαλικών προτιμήσεων ή οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής ή προσωπικής κατάστασης και συνθήκης.

5.​Ως κάτοχος εισιτηρίου αποδέχεστε το ενδεχόμενο σωματικού ελέγχου για λόγους ασφαλείας, στην είσοδο ή στον ευρύτερο χώρο της Εκδήλωσης, προκειμένου να μην εισάγονται στον χώρο της Εκδήλωσης επικίνδυνα αντικείμενα όπως όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, φωτοβολίδες και άλλα εύφλεκτα υλικά (αλκοόλ, οινόπνευμα, ασετόν κλπ).

6.​Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο βιντεοσκόπηση και η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη πλάνων και φωτογραφιών από την Εκδήλωση.

7.​Όποιος εισέρχεται στον χώρο της Εκδήλωσης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής κατά του Covid19 όπως οι κανόνες αυτοί κατά καιρούς ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του δημοσίου.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της Εκδήλωσης. Επίσης δεν ευθύνεται για οτιδήποτε προκαλείται από λόγους ανωτέρας βίας καθώς και για όλες τις περιπτώσεις, που οι Εκδηλώσεις ακυρώνονται από υπαιτιότητα των καλλιτεχνών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των κατόχων Εισιτηρίου περί της ακύρωσης της Εκδήλωσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος της more.com, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας more.com.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σας τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον σκοπό επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας κλπ στον εξής σύνδεσμο https://www.releaseathens.gr/privacy/ (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.​Σε περίπτωση αντιφατικών διατάξεων, υπερισχύουν οι όροι που αναγράφονται πάνω στο Εισιτήριο ως ειδικότεροι.

2.​Ακυρότητα όρου ή όρων του παρόντος δεν θίγουν το κύρος του συνόλου των όρων αυτού.