ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μάθε όλους τους συνδυασμούς εισιτηρίων και παρακολούθησε περισσότερες ημέρες με χαμηλότερο κόστος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Massive Attack + Duran Duran σε συνδυαστικό εισιτήριο

110€

όφελος από 21€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Megadeth + Judas Priest / Bruce Dickinson σε συνδυαστικό εισιτήριο

100€

όφελος 16€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Judas Priest / Bruce Dickinson + Behemoth  σε συνδυαστικό εισιτήριο

75€

όφελος 18€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Megadeth + Behemoth σε συνδυαστικό εισιτήριο

75€

όφελος 18€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

Megadeth +Judas Priest / Bruce Dickinson + Behemoth σε συνδυαστικό εισιτήριο

115€

όφελος 36€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ