ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μάθε όλους τους συνδυασμούς εισιτηρίων και παρακολούθησε περισσότερες ημέρες με χαμηλότερο κόστος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Parov Stelar & Cannons σε συνδυαστικό εισιτήριο

50€

όφελος 23€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Cannons  & Massive Attack σε συνδυαστικό εισιτήριο

80€

όφελος 18€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Cannons + Duran Duran  σε συνδυαστικό εισιτήριο

90€

όφελος 20€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Massive Attack + Duran Duran σε συνδυαστικό εισιτήριο

110€

όφελος από 28€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Judas Priest / Bruce Dickinson + Behemoth  σε συνδυαστικό εισιτήριο

75€

όφελος 23€
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ