Μέλη του συγκροτήματος Slipknot Release Athens 2020 Shawn Crahan, Craig Jones, Mick Thomson, Corey Taylor, Sid Wilson, Jim Root, Alessandro Venturella, Jay Weinberg, Michael Pfaff

Μέλη του συγκροτήματος Slipknot Release Athens 2020 Shawn Crahan, Craig Jones, Mick Thomson, Corey Taylor, Sid Wilson, Jim Root, Alessandro Venturella, Jay Weinberg, Michael Pfaff