ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ FUZZ PRODUCTIONS

Η εταιρεία με την επωνυμία Fuzz Productions EE  Καλλιτεχνικές Eκδηλώσεις (εφεξής «Εταιρεία») , που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31 ΤΚ 177 78 με ΑΦΜ 800616435 Δ.Ο.Υ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΛ. 2109425932 διοργανώνει σε διάφορους χώρους στην Ελλάδα εκδηλώσεις, φεστιβάλ και συναυλίες (εφεξής Εκδήλωση» ή «Εκδηλώσεις»).

Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει τους όρους που διέπουν την αγορά των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις της Εταιρείας.

Η αγορά εισιτηρίων για τις Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από της Εταιρεία συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων Αγοράς Εισιτηρίων από την πλευρά Σας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο και δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο www.fuzzclub.gr και ισχύουν.

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες  όροι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τους όρους της αγοράς εισιτηρίων, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας απέναντι στην Εταιρεία μας.

Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε πριν την αγορά του Εισιτηρίου επικοινωνήστε μαζί μας με τους εξής διαθέσιμους τρόπους:

Τηλ: 210-3450817 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:30 – 17:30)

Email: support@fuzzproductions.gr

Ταχυδρομικά: Θεσσαλονίκης και Αρτέμιδος 31, ΤΚ 177 78, Μοσχάτο Αττικής

 

 1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
  1. Κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την είσοδο στον χώρο της Εκδήλωσης και την παρακολούθηση της συγκεκριμένης Εκδήλωσης που έχετε επιλέξει. Η αγορά του Εισιτηρίου καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών μας υπόκεινται επιπλέον στους ειδικότερους όρους, που τυχόν αναγράφονται επάνω στο Εισιτήριο.
  2. Για την είσοδό στο χώρο της Εκδήλωσης, θα πρέπει είτε να φέρετε εκτυπωμένο το Εισιτήριό είτε να το διατηρείται αποθηκευμένο στο κινητό σας τηλέφωνο (ή στο tablet) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του εν λόγω Εισιτηρίου, προκειμένου να σκαναριστεί από το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας μας. 
  3. Προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να εκτυπώσετε το εισιτήριο σας στα εκδοτήρια της Εταιρείας μας (σε όσες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα αυτή), πρέπει –απαραιτήτως– για λόγους εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης).
  4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που το Εισιτήριό σας με οποιοδήποτε τρόπο κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο εν αγνοία σας. Σε περίπτωση πού για οποιονδήποτε λόγο χαθεί ή φωτοτυπηθεί μετράει η πρώτη φορά αποκλειστικά κατά την οποία θα σκαναριστεί και ακυρωθεί στην είσοδο της εκδήλωσης/συναυλίας. Αυτό σημαίνει ότι μετά την πρώτη ακύρωση / σκανάρισμα  του Εισιτηρίου χάνεται κάθε περαιτέρω δικαίωμα χρήσης αυτού.
  5. Το Εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν έχετε το δικαίωμα να το μεταπωλήσετε.
  6. Η είσοδος σε ανήλικα παιδιά έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν και εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους, δεν απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. ΠΡΟΣΟΧΗ το ανωτέρω δεν ισχύει σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις ακατάλληλες για ανηλίκους όπου απαγορεύεται εκ του νόμου η είσοδος.
  7. Η κατοχή του Εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.
  8. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

 

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
  1. Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προμηθεύεστε τα Εισιτήρια μας είναι οι εξής:

α) Αγορά από το διαδίκτυο μέσω της εταιρείας  «VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής VIVA), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcacia Business Center, Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, αρ. 18-20, με ΑΦΜ 998988329,  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ΠΡΟΣΟΧΗ όλες οι διαδικτυακές αγορές των Εισιτηρίων γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της VIVA είτε η διαδικασία διεξάγεται κατευθείαν στο site της VIVA είτε μέσω του ειδικού widget της VIVA που προβάλλεται στο δικό μας διαδικτυακό τόπο αλλά παραπέμπει στο site της VIVA για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του Εισιτηρίου.  

β) Αγορά από τα φυσικά σημεία πώλησης όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε Εκδήλωσης.

  1. Η Αγορές που πραγματοποιείτε μέσω του VIVA διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 όπως ισχύει σήμερα),  που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
  2. Για την αγορά από το διαδίκτυο μέσω της VIVA, η Εταιρεία μας, δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της αγοράς, παροχής προσωπικών σας στοιχείων / δεδομένων  και αποστολής των Εισιτηρίων στο σύνολό τους. Όλη η διαδικασία συναλλαγής γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον της εταιρείας VIVA.
  3. Στο περιβάλλον της VIVA θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία πιστωτικής σας κάρτας ή τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού. Οφείλετε να έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας ή του εν λόγω λογαριασμού.
  4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε προβεί σε μη νόμιμη χρήσης πιστωτικών καρτών ή έχετε χρησιμοποιήσει ανακριβή στοιχείων, κατά τη διαδικασία συναλλαγής με την VIVA.
  5. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία που θα υποστείτε, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβατε επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω της υπηρεσίας VIVA.
  6. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν υφίσταται δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, καθώς και η αλλαγή ή μεταπώληση των εισιτηρίων. Επίσης, δεν επιστρέφεται αντίτιμο Εισιτηρίων που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί
  7. Σε περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε για ένα εισιτήριο είναι  λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων ή τεχνικό πρόβλημα στο λογισμικό της VIVA), η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριό και/ή να επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου μερικώς ή στο σύνολό του.
  8. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει γνώση, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας ή άλλα προσωπικά στοιχεία δικά σας ή άλλου τρίτου εκτός από την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) πού χρησιμοποιείτε για την αγορά των εισιτηρίων. Τα email αυτά θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος σας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα και τις εκδηλώσεις της Εταιρείας, καθώς ειδικές εκπτώσεις ή προσφορές της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση με βάση την περ. 3 του άρθρου  11 του Ν.3471/2006, έχετε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε στην συγκεκριμένη χρησιμοποίηση του email σας είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email  support@fuzzproductions.gr, είτε επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής σας που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε.

 

 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΓΟΡΑΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης – πληρωμής – αγοράς μέσω της VIVA μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την VIVA προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία που θα υποστείτε, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβατε επιβεβαίωση της κράτησής σας μέσω της υπηρεσίας VIVA.

Για τα ζητήματα αυτά μπορείτε να επικοινωνείτε με την VIVA ως εξής:

          Tμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

13855 (Ελλάδα, με αστική χρέωση)

+30 211 7700 000 (Εξωτερικό)

support@viva.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Live Chat

 

 1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα Εισιτήρια που αγοράζετε διαδικτυακά, κατ επιλογή σας είτε σας αποστέλλονται από την VIVA στον χώρο που θα δηλώσετε, είτε μπορείτε να τα παραλάβετε από τα φυσικά σημεία διάθεση των Εισιτηρίων με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων που μπορούν να ισχύουν ανά περίπτωση.

 1. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ άρθρο 3ιβ ΝΟΜΟΣ 2251/1994
  1. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Εισιτηρίου διότι με βάση το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής εξαιρούνται ρητά του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης (αγορά Εισιτηρίου για Εκδήλωση που θα λάβει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία).
  2. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο (εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης), μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των εισιτηρίων για λόγους μεταμέλειας (επειδή αλλάξατε γνώμη)

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
  1. Σε περίπτωση ματαίωσης της Εκδήλωσης/Συναυλίας /Φεστιβάλ για λόγους ανωτέρας βίας, αδυναμίας εμφάνισης των καλλιτεχνών ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα υπάρξει ανακοίνωση (της Εταιρείας) για τον τρόπο επιστροφής μέρους ή όλου (ανάλογα με την περίπτωση) του αντιτίμου του Εισιτηρίου. Προϋπόθεση για την παραπάνω επιστροφή χρημάτων καθίσταται η οριστική αδυναμία εμφάνισης των εξ αναβολής καλλιτεχνών, σε διάστημα 180 ημερών από την προγραμματισμένη τους εμφάνιση, στη χώρα μας. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης εμφανιστεί εντός του ως άνω διαστήματος των 180 ημερών, τότε ο κάτοχος Εισιτηρίου της ανακληθείσας Εκδήλωσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Εισιτήριο του κατά την νέα ημέρα της Εκδήλωσης που θα ορίζεται από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται.
  2. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης από υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου.
  3. Ως ακύρωση συναυλίας ορίζεται η οριστική ακύρωση μιας προγραμματισμένης Εκδήλωσης δίχως τη δυνατότητα προσδιορισμού νέας ημερομηνίας.
  4. ΠΡΟΣΟΧΗ Ειδικά σε Φεστιβάλ πολλών ημερών στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι του ενός καλλιτέχνες, κάθε Εισιτήριο που αγοράζετε, αντιστοιχεί στην είσοδο στο χώρο του Φεστιβάλ και παρακολούθηση των Εκδηλώσεων μόνο της ημέρας που αναγράφεται στο Εισιτήριο.

Το Εισιτήριο Φεστιβαλικής ημέρας είναι ανεξάρτητο από την παρουσία και συμμετοχή κάποιου καλλιτέχνη η παρουσία του οποίου δύναται να αλλάζει εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να εμφανιστεί για λόγους που δεν ευθύνεται η εταιρεία παραγωγής ή να αναβάλλεται ή να αντικαθίσταται ή να ματαιώνεται

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε αλλαγή Φεστιβαλικής ημέρας εμφάνισης κάποιου καλλιτέχνη ή ακόμα και η οριστική ματαίωση της εμφάνισης οποιουδήποτε καλλιτέχνη που είχε ανακοινωθεί ότι συμμετέχει σε συγκεκριμένη Φεστιβαλική ημέρα, δεν αποτελεί αυτόματα λόγο ακύρωσης Εισιτηρίου ή μείωσης του τιμήματος Εισιτηρίου ή επιστροφή μέρους ή όλου του αντιτίμου του Εισιτηρίου, εφόσον δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοργανώτριας Εταιρείας

  1. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της Εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, εξήντα (60) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο του Εισιτηρίου δεν επιστρέφεται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να σας αποζημιώσει, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου σας, για καμία άλλη δαπάνη – έξοδό – ζημία σας από τη ματαίωση της Εκδήλωσης.

 

 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
  1. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής επιστροφής χρημάτων αγοράς του Εισιτηρίου για τους λόγους που ρητά προβλέπονται στην παρούσα θα πρέπει να μας δηλώνετε  τα στοιχεία πού θα σας ζητηθούν και σύμφωνα με τις σχετικές ανά περίπτωση ανακοινώσεις της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαραίτητη συναλλαγή ή ηλεκτρονική πράξη (μερική ή ολική επιστροφή, επανέκδοση εισιτηρίου κλπ) από την Εταιρεία μας. Θα πρέπει να προβαίνετε στην ως άνω δήλωση των στοιχείων εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινώνει η Εταιρεία  έτσι ώστε να δύναται η Εταιρεία να επιστρέφει εγκαίρως τα σχετικά ποσά. Όσο δεν μας δηλώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία, η επιστροφή των χρημάτων σας είναι αδύνατη ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση που οφείλεται στον λόγο αυτό. Αυτή η διαδικασία επιβάλλεται να ακολουθείται διότι η VIVA δεν έχει την δυνατότητα να προβεί σε επιστροφές χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση και υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις αποκλειστικά και μόνο η Εταιρεία μας οφείλει να προβεί στις ως άνω ενέργειες επιστροφής χρημάτων.
  2. Χρήματα επιστρέφονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός 180 ημερών από την ημέρα ματαίωσης της Εκδήλωσης.
  3. Τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε με βάση τον παρόντα όρο υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας η οποία βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο https://www.releaseathens.gr/privacy/ και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ.

 

 1.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή και να απομακρύνει κάτοχο Εισιτηρίου από οποιαδήποτε Εκδήλωση διοργάνωσής της για τους εξής λόγους:
 1. Το Εισιτήριο βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση έτσι ώστε είναι αδύνατο να σκαναριστεί και ακυρωθεί
 2. Αν υπάρχει υποψία πλαστογράφησης
 3. Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι βίαιος, προσβλητικός ή υποκινεί δημοσίως πράξεις μίσους, ρατσισμού, σεξισμού κλπ. Ειδικότερα ο κάτοχος πού πριν ή κατά την είσοδό του συμπεριφέρεται με τρόπο βίαιο ή με την εμφάνισή του (ρουχισμός, σύμβολα, λάβαρα) παραβιάζει τον νόμο ή προσβάλλει τα δικαιώματα άλλων προσώπων.
 4. Ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή άλλων τοξικών ουσιών.  
 5. Ο κάτοχος εισιτηρίων δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού της Εταιρείας. Επίσης, το προσωπικό της Εταιρείας μπορεί να απομακρύνει ή να περιορίσει κατόχους εισιτηρίων οι οποίοι μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.
 6. Ο κάτοχος του Εισιτηρίου είναι κάτω από 16 ετών και είναι ασυνόδευτος από ενήλικο πρόσωπο.
 7. Ο κάτοχος Εισιτηρίου απαιτεί να εισέλθει στο χώρο της Εκδήλωσης με το/τα κατοικίδιά του, εκτός και αν υπάρξει ειδική ανακοίνωση για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση. Εξαιρούνται οι σκύλοι οδηγοί/συνοδοί ΑΜΕΑ
 8. Ο κάτοχος φέρει στο χώρο της Εκδήλωσης τα δικά του τρόφιμα, ποτά και/ή αναψυκτικά. Επίσης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δεν αποδέχονται την αντικατάσταση του εμφιαλωμένου τους νερού (γυάλινη ή πλαστική συσκευασία), με αντίστοιχη συσκευασία που θα παρέχεται από την Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η ασφάλεια της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Εκδήλωσης. 
 9. Ο κάτοχος φέρει σακίδιο πλάτης ή άλλα παρόμοια αξεσουάρ μέσης και για τα οποία υπάρχει υπόνοια μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων που μπορούν να πλήξουν τη σωματική ακεραιότητα των υπόλοιπων παρευρισκομένων. Τα σακίδια μπορούν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο ο ιδιοκτήτης τους να δεχτεί σχετικό έλεγχο του περιεχομένου από το αρμόδιο προσωπικό.

 

  1. Ο κάτοχος εισιτηρίου καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτους ή στον εαυτό του, υπό την επήρεια ουσιών ή λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.
  2. Το δικαίωμα εισόδου είναι αδιαμφισβήτητο σε όλους τους κατόχους εισιτηρίου ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, γένους, σεξουαλικών προτιμήσεων ή οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής ή προσωπικής κατάστασης και συνθήκης.
  3. Ως κάτοχος εισιτηρίου κατά αποδέχεστε το ενδεχόμενο σωματικού ελέγχου για λόγους ασφαλείας, στην είσοδο ή στον ευρύτερο χώρο της Εκδήλωσης,  προκειμένου να μην εισάγονται στον χώρο της Εκδήλωσης επικίνδυνα αντικείμενα όπως όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, φωτοβολίδες και άλλα εύφλεκτα υλικά (αλκοόλ, οινόπνευμα, ασετόν κλπ). 
  4. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο βιντεοσκόπηση και η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη πλάνων και φωτογραφιών από την Εκδήλωση

  

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της Εκδήλωσης. Επίσης δεν ευθύνεται για οτιδήποτε προκαλείται από λόγους ανωτέρας βίας καθώς και για όλες τις περιπτώσεις, που οι Εκδηλώσεις ακυρώνονται από υπαιτιότητα των καλλιτεχνών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των κατόχων Εισιτηρίου περί της ακύρωσης της Εκδήλωσης. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος της VIVA, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας VIVA.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς η Εταιρεία επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σας τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον σκοπό επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας κλπ στον εξής σύνδεσμο https://www.releaseathens.gr/privacy/ (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

 

 1. ΔΙΑΦΟΡΑ
  1. Σε περίπτωση αντιφατικών διατάξεων, υπερισχύουν οι όροι που αναγράφονται πάνω στο Εισιτήριο ως ειδικότεροι.
  2. Ακυρότητα όρου ή όρων του παρόντος δεν θίγουν το κύρος του συνόλου των όρων αυτού.